Krav til våben

 1. pibe, sigtemidler, lås, bundstykke, aftræk, rem og kolbe af oprindelig konstruktion.
  2. repetérvåben, herunder våben omdannet fra andet ladesystem til repetérfunktion.
  3. Modelår 1950 eller tidligere (tilbage til og med 1886) Med modelår forstås det år geværet er approberet/antaget i et militært system eller politi/toldvæsen.
  4. ISSF's tekniske specifikationer for storkalibret standardriffel.

  Ammunition: kun spidsskarp ammunition kan anvendes.Der skydes i følgende klasser

 • Klasse A: Otterup M/52, M/58 og M/69.
 • Klasse B: Krag-Jørgensen M/92, Svensk gevær M/96, Gew98 ompibet til 6,5 mm.
 • Klasse C: Dansk gevær M/89, Enfield P14, Enfield P17 (US Model of 1917, gevær M 17/53) , Svensk gevær M/38, Gevær M/50 (Garand) ombygget til repetér, Schmidt-Rubin M/1889 og M/1911, Enfield No.4, Mk.1*, K98k ompibet til 6,5mm, Springfield 1903 (A3), Mosin-Nagant (7,62*54R), Gew98 i kaliber 8*57.
 • Klasse D: Schmidt-Rubin M/31, Springfield 1903, Lee-Enfield No.1, Mk.III, K98k i kalibrene 8*57 og 7,62*63, Dansk gevær M/89 (artillerikarabinen).
 • Klasse E: US Karabin M1.
 • Klasse X: Alle historiske rifler med sigtekikkert af original model eller reproduktion deraf. Der må bruges fast anlæg bestående af feltmæssige genstande, historiske ammunitionskasser, pak- eller rygsække
  Ikke moderne 'Bench-Rest' støtter.


Mesterskab: 20 gældende skud, ubegrænset antal prøveskud indenfor skydetiden, 

Skydetid: 35 minutter (inklusive prøveskud)

 

Årskonkurrence: 15 skud på 25 minutter inkl. prøveskud, ellers de samme regler som til mesterskab.
 
Skydestilling: stående, knælende eller liggende uden anlæg. Kan en skytte på grund af helbredsforhold ikke indtage én af disse stillinger, kan skydelederen tillade vedkommende at afvikle skydningen i anden stilling uden fast anlæg. I klasse X tillades fast anlæg, se under dette ovenfor.
Regler: der skydes efter ISSF’s regler.

 id og sted, Præmier, Indskud og Tilmelding: annonceres på denne hjemmeside og så vidt muligt orienteres andre historiske skytteforeninger.

 

Vor tidligere formand Steen har begået denne artikel om brug af sigtemidler, især på en Carl Gustav (M/96):

 

Varierende afstande

Vedr. skydning med M/96 på varierende afstande.

De originale sigtemidler på svensk gevær M/96 forudsætter, at skytten anvender en 740mm lang pibe og den oprindelige patron til M/96:”Skarp patron m/94”. Denne patron er forsynet med et 10,1g (156 grains) rundnæset projektil, som forlader riffelmundingen med en V(0) = 710 m/sek.

Det svenske forsvar indførte i 1941 en ny patron til gevær M/96: ”Skarp patron m/94 prj m/41”. Denne patron er forsynet med et 9,0g (139 grains) spidsskarpt projektil, som forlader riffelmundingen med en V(0) = 790 m/sek.

For at muliggøre skydning med den nye patron uden ændring af sigtemidlerne på alle m/96 geværer valgte man at udforme en tabel , som viser hvordan skytten skal sigte med de gamle sigtemidler, når han (hun) anvender den nye patron. Tabellen blev udformet som en gul mærkat*, som blev limet på skæftet og dækket med lak. Tabellen er gengivet nedenfor

G m/96 Sikte för trubbkula 3. Skjutning med spetskula 4

Afstand 5Sikte/ Rp650300/-2100-250 300/-3300-300/-2350-400 300/0450400/-3500400/0550400/+3600500/-5

 • projektil
 • Beregningerne er ikke angivet her.
 • rundkugle
 • spidsskarpt projektil
 • afstand i meter
 • Rp = riktpunkt = sigtepunkt
 • 1 decimeter = 0,1 m = 10 cm.Forklaring: i venstre kolonne er afstanden (i meter) mellem skytte og mål angivet, i højre kolonne det til denne afstand svarende sigte. I højre kolonne er der anført et tal (300-500) før skråstregen. Det angiver indstillingen af selve sigtemidlet. Efter skråstregen et heltal (-5 til +3). Dette heltal angiver skyttens sigtepunkt på skiven angivet i decimeter . 

 

*I nogle tilfælde blev der påsat et metalskilt med små søm.

Eksempel: er afstanden til målet 300m, indstilles bagre sigte til 300, og skytten sigter 2 decimeter = 20cm lavere end det ønskede træfpunkt. Er afstanden til målet 550m, indstilles bagre sigte til 400, og skytten sigter 3 decimeter = 30cm over det ønskede træfpunkt.

Nu til det praktiske: når vi skyder terrænskydning med m/96 anvender vi almindeligvis patronen Golden Target (fra Norma). Patronen er forsynet med et 8,4 g (130 grains) spidsskarpt projektil, som forlader mundingen på en 740 mm pibe med en V(0) = 830 m/sek.

Projektilet i patronen Golden Target udskydes med en højere hastighed (830 m/sek.) end prj M/41 (790 m/sek.). Til gengæld har projektilet i Golden Target en lavere ballistisk koefficient (BC = 0,44) og dermed hurtigere opbremsning i luft end prj M/41 (BC=0,47).

Undertegnede har sammenlignet træfpunkter på 300 m for patronen Golden Target og en kopi af skarp patron m/94 med prj m/41. Det har på denne afstand vist sig overflødigt at ændre sigtepunktet ved skift mellem de 2 patroner.

Det er herefter nærliggende at antage, at ovenstående tabel kan anvendes på afstande mellem 50 og 600m – ikke blot ved anvendelse af skarp patron m/94 med prj m/41, men også ved anvendelse af patronen Golden Target. 
Dette vil undertegnede gerne undersøge ved terrænskydningen 16.08.09.

Hvis du 16.08.09 anvender patronen Golden Target og tabellens angivelser, vil jeg være taknemlig for en tilbagemelding om resultatet på 600m (især træfpunktets højde).

Mvh Steen Fugleberg