HRS blev stiftet februar 2000 og er en riffelskytteforening under Københavns Skytteforbund og Dansk Skytte Union. HRS er hjemmehørende i Københavns Kommune og anvender skydebanerne på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300, København S.


HR Sjælland har til formål at udbrede kendskabet til og skydning med ældre historiske militære rifler og pistoler med vægten lagt på hyggeligt samvær og lejlighedsvise konkurrencer hvor vi prøver de gamle skydere af.


Vi kan registrere alle typer af rifler og pistoler som har været brugt af militære styrker, politi, told og postvæsen, forstpersonale og de ældre precisionsrifler brugt i danske og udenlandske skytteforeninger.


Det er også muligt at registrere almindelige rifler og pistoler som i enhver anden skytteforening ligesom vi har et lille udvalg af klubvåben som kan lånes.


Foreningen skyder hver lørdag mellem 9 og 12 på 200 meter banen afsnit B på

Københavns skyttecenter, Selinevej 5, Kbh S. 


Der skydes på automatiske skiver med tilbagemelding af træffere.


Ved godt vejr kan vi evt benytte os af bane 13 som ikke er overdækket, men tilbyder pistolskydning max 25 meter og riffel  med afstande op til 70 meter. Manuelle skiver med egen markering.

Historisk Riffelskytteforening Sjælland

v/Søren Monies

Bankkonto: Reg.nr 5479 Kontonr. 5666543                (C) 2020